Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Leiderschap | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

De valkuil van ons beeld over heterogene teams

door Floor Rink

Onderzoek

Sinds de jaren 80 wordt er hevige discussie gevoerd in de management literatuur over het nut van diversiteit. Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare, demografische dingen – zoals leeftijd, geslacht en etniciteit – en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen. De algemene gedachte heerst dat organisaties economisch voordeel kunnen putten uit een heterogene werkpopulatie – van mensen die andere kennis en vaardigheden bezitten, of anders denken, kunnen we immers leren en zelf beter worden. Maar betekent dit dan ook dat etnisch heterogene teams nu beter presteren dan etnisch homogene teams? Lees verder

Hoe managementpraktijken functioneel onethisch gedrag motiveren

door Tim Vriend

Onderzoek

Onethische gedragingen zijn gedragingen die illegaal zijn of moreel onacceptabel in een sociaal domein. Onethische gedragingen onder medewerkers kosten organisaties veel geld, en kunnen nare gevolgen hebben voor partijen binnen en buiten de organisatie. Ondanks de negatieve gevolgen, komen onethische gedragingen relatief vaak voor in organisaties. Lees verder

Is het eenzaam aan de top?

door Sanne Feenstra

Onderzoek

Een volkswijsheid luidt dat mensen in de top van organisaties vaker eenzaam zijn in vergelijking met mensen lager in de organisatie hiërarchie. De topman of topvrouw bevindt zich, zogezegd, op eenzame hoogte. Maar is het wel écht zo eenzaam aan de top? Lees verder

Is Your Leader Really Getting Better?

door David DeGeest

Onderzoek

An international group of researchers at the University of Groningen in the Netherlands and West Texas A&M University in the United States have shown that assessments of leadership are not as reliable as once believed, providing evidence that common tools used to asses leadership may need to be taken with a grain of salt.

Lees verder

Hiërarchie werkt, mits iedereen een stem krijgt

door Jacoba Oedzes

Onderzoek

In bijna alle groepen waarin mensen samenwerken aan een gezamenlijke taak, is er of ontstaat er in meer of mindere mate een rangorde; een hiërarchie die bepaalt wie het voor het zeggen heeft in de groep. Onderzoekers hebben zich al enige tijd gebogen over de vraag of hiërarchie goed of slecht is voor de werkprestatie en werktevredenheid van groepen. Lees verder

De Stad, het Land, en (wie is) de Leider

door Janka Stoker en Harry Garretsen

Onderzoek

De vluchtelingencrisis in Europa laat zien dat leiders zeer verschillend omgaan met moeilijke vraagstukken. Daar waar bondskanselier Merkel als boegbeeld de leiding neemt op dit dossier en een sterk moreel beroep doet op de Duitsers, treedt minister-