Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Leidinggevende-Medewerker Relaties | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 2

Creativiteit in organisaties: De cruciale rol van middelmanagers

door Roy Sijbom

Onderzoek

In de huidige dynamische omgeving van globale competitie, zijn creativiteit en innovatie de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor organisaties om zich te kunnen aanpassen aan deze veranderende omgeving waarin zij opereren. Creativiteit en innovatie worden door organisaties dan ook gezien als belangrijke bronnen om competitief te blijven en om de levensvatbaarheid van de organisatie te waarborgen. Lees verder

Abusive Supervision: The Dark Side of Leadership

door Frank Walter

Onderzoek

Accounts of leadership in academic and practitioner-oriented publications often paint a romanticized picture. Leaders are described as visionary, energizing role models that establish high-quality relationships with their followers and motivate subordinates to go the extra mile on behalf of the company. Sure, such leaders exist, and the beneficial consequences of such leadership have frequently been demonstrated. Nevertheless, this positive picture is far away from what many employees experience in their day-to-day work. Lees verder

Masterthese: Bevlogenheid en leiderschap: een kans voor organisaties in de zorg

door Beheerder

Onderzoek

Op Prinsjesdag werd nogmaals duidelijk gemaakt dat de beleidsbepalers gesteld staan voor een grote maatschappelijke opgave: hoe wordt de zorg toegankelijk gehouden, wordt de kwaliteit verhoogd en worden de zorguitgaven beheerst. Lees verder

Doeloriëntaties: Een focus op interpersoonlijke effecten

door Roy Sijbom

Onderzoek

Een doeloriëntatie kan worden omschreven als het doel of de motivatie die mensen hebben om goed te presteren in hun dagelijkse leven. Hierbij maakt het niet uit of het nu situaties betreft op het werk, tijdens het sporten of tijdens het volgen van onderwijs. Echter, de manier waarop mensen doelen stellen heeft directe gevolgen voor de effectiviteit van die persoon in deze bepaalde situatie. Het is daarom niet voor niets dat doeloriëntaties al jarenlang intensief worden bestudeerd. Lees verder

De invloed van de relatie met de leidinggevende op werkprestaties

door Gerdien Regts

Onderzoek

Een belangrijk doel van leiderschap is het beïnvloeden van werknemers. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe dit het beste aangepakt kan worden. Zo zijn tal van artikelen verschenen over verschillende leiderschapsstijlen (zie bijvoorbeeld het eerder

Hoe zorg ik ervoor dat mijn leidinggevende naar mijn ideeën luistert!?

door Roy Sijbom

Onderzoek

Een belangrijke taak van leidinggevenden is om creatieve ideeën die medewerkers aandragen te evalueren, en vervolgens die ideeën te selecteren die waardevol en bruikbaar zijn voor de organisatie. Een delicaat gegeven is echter dat de creatieve ideeën die bruikbaar en nuttig zijn tegelijkertijd ook de huidige gang van zaken en de huidige routines in twijfel trekken.
Lees verder