Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Moreel gedrag | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 2

Can a Lie be Ethical?

door Jennifer Jordan

Onderzoek

We all have been in these situations – a boss gives a less-than-thrilling presentation and asks us what we thought of it; following an impending downsize, an already stressed colleague asks us if he is likely to stay in the … Lees verder

Is leiderschap per definitie verweven met moraliteit?

door Bart Voorn

Onderzoek

Fraude bij woningcorporaties, banken en verzekeraars, declaratieschandalen van publieke bestuurders en liegende politici: onze leiders lijken al een tijd moreel failliet. Lees verder

Corrumpeert macht?

door Sanne Feenstra

Onderzoek

Het idee dat macht corrumpeert is wijdverspreid en voorbeelden van machtige mensen die zich onethisch gedragen zijn er in overvloed. Neem politici zoals Silvio Berlusconi en Dominique Strauss-Kahn die zich beiden genoodzaakt zagen af te treden naar aanleiding van seksschandalen. Niet alleen in de politieke arena vindt men machthebbers die ethische normen overschrijden, ook in het bedrijfsleven zijn er veel voorbeelden van machtige mensen die zich onethisch gedragen. Lees verder

Motivating improvement – rather than defensiveness – after failure

door Susanne Tauber

Onderzoek

Failure can be an important and inspiring ingredient of our life – if we are able to learn from it and use the experience to improve ourselves. But not always do we learn from failing. We probably all know situations in which we fail and blame other people: “If X had given me those documents earlier, I would have been able to finish this task on time”. The interesting difference between being angry at oneself and at someone else is that the former is more likely to make us want to improve ourselves. Being angry at another person, by contrast, does not trigger any motivation to improve ourselves – after all, it wasn’t our fault! Lees verder

Motieven achter de duistere kanten van relationeel leiderschap.

door Tim Vriend en Ramzi Said

Onderzoek

De gulden regel luidt: “behandel andere zoals je door hen behandeld wil worden.” Deze leefregel geldt niet alleen voor al ons reilen en zeilen in de privésfeer, maar ook voor de wijze waarop wij met elkaar omgaan op de werkvloer. In een eerder blogpost (24 september 2013, http://blog.hrmexpertise.nl/2013/09/24/de-duistere-kant-van-relationeel-leiderschap-onethisch-gedrag-als-gevolg-van-een-goede-leidinggevende-medewerkerrelatie/) gingen mijn collega Ramzi Said en ik zelf in op onethisch gedrag. Hierin beschreven wij dat medewerkers de kwaliteit van de relatie met hun leidinggevende op verschillende wijze kunnen ervaren, wat vervolgens leidt tot verschillende vormen van onethisch gedrag. Aan de ene kant leidt een goede relatie er toe dat medewerkers eerder onethische gedragingen vertonen ten gunste van hun leidinggevende, terwijl aan de andere kant een slechte relatie er toe leidt dat medewerkers eerder onethische gedragingen vertonen die slecht zijn voor de leidinggevende, maar goed voor de medewerker zelf. Er is echter nog weinig bekend over de motieven die medewerkers hebben om dit te doen. Over die motieven gaan wij in dit blogpost dieper in. Lees verder

De duistere kant van relationeel leiderschap; onethisch gedrag als gevolg van een goede leidinggevende-medewerkerrelatie

door Ramzi Said

Onderzoek

Goede relaties met medewerkers opbouwen is belangrijk voor leidinggevenden, aangezien zulke relaties tot veel positieve uitkomsten kunnen leiden. Minder duidelijk is hoe de relatie tussen medewerkers en leidinggevende het (on)ethische gedrag van medewerkers kan beïnvloeden. Maar het onderzoek dat er is, laat zien dat wanneer er een goede relatie tussen managers en medewerkers is, medewerkers minder snel onethisch zullen gaan handelen. Wij vroegen ons echter af wat er zou gebeuren als dit onethische gedrag gunstig zou zijn voor de manager. Lees verder