Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Onethisch gedrag | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Hoe managementpraktijken functioneel onethisch gedrag motiveren

door Tim Vriend

Onderzoek

Onethische gedragingen zijn gedragingen die illegaal zijn of moreel onacceptabel in een sociaal domein. Onethische gedragingen onder medewerkers kosten organisaties veel geld, en kunnen nare gevolgen hebben voor partijen binnen en buiten de organisatie. Ondanks de negatieve gevolgen, komen onethische gedragingen relatief vaak voor in organisaties. Lees verder

(On)ethisch gedrag in organisaties: wat weten we er nou eigenlijk over?

door Tim Vriend

Onderzoek

Het bestuderen van ethiek bestaat voornamelijk uit het beantwoorden van de vraag “wat is goed en wat is fout?” Hoewel de vraag simpel oogt, is het antwoord dat absoluut niet. Lees verder

Goals gone wild: hoe houden we doelen in bedwang

door Tim Vriend

Onderzoek

Degenen die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar doelen en motivatie zouden eens moeten kijken naar volume 23 van het tijdschrift Academy of Management Perspectives. In dit in 2009 uitgebrachte volume werd in een reeks artikelen (zie referenties) een hevig debat gevoerd over de potentieel negatieve kanten van doelen. Sindsdien komt uit steeds meer onderzoek naar voren dat doelen naast hun vele positieve kanten ook vele negatieve kanten kunnen hebben. Opletten dus! Lees verder

Beschermen van de status quo: Een dubbele standaard in het beoordelen van onethisch gedrag

door Sanne Feenstra

Onderzoek

Macht corrumpeert wordt vaak gezegd. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van macht laat inderdaad zien dat macht tot onethisch gedrag kan leiden. Logischerwijs gaat veel aandacht op dit gebied uit naar het bestuderen van machthebbers. Lees verder

Wanneer doelen aanzetten tot onethisch gedrag

door Laetitia Mulder

Onderzoek

Het stellen van doelen werkt vaak motiverend en prestatie verhogend. Echter, er is ook gebleken dat doelen tot “vals spelen” kunnen leiden. Er zijn bijvoorbeeld gevallen bekend van bedrijven die onaffe producten verzenden om aan de verkoop-quota te voldoen, van scholen die bepaalde leerlingen buiten beschouwing laten in rapportage van de schoolcijfers teneinde het slagingspercentage op te krikken, en van ziekenhuizen die hoge-risico patiënten weigeren om hun sterftecijfer omlaag te halen.

Lees verder

Onethisch gedrag op de werkvloer: Is het goed of slecht voor de organisatie?

door Sanne Ponsioen

Onderzoek

Onethisch gedrag in organisaties wordt meestal geassocieerd met negatief gedrag van werknemers. Negatief gedrag dat gericht is op het behalen van een persoonlijk voordeel welke tegen het belang van de organisatie ingaat. Echter, er zijn ook onethische gedragingen welke juist voordelig zijn voor de organisatie. Lees verder