Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Persoonlijkheid | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Pesten op het werk en psychopathie: bent u het doelwit?

door Maxim Laurijssen

Onderzoek

In mijn vorige artikel beschreef ik mogelijke negatieve consequenties van leidinggevenden met psychopathische persoonlijkheidstrekken voor een hele organisatie en wat hieraan gedaan kan worden. In dit artikel doe ik hetzelfde, maar vanuit het perspectief van een werknemer: Wordt u gepest op het werk? Misschien heeft u dan te maken met een collega of leidinggevende met psychopathische trekken die het op u gemunt heeft. Lees verder

Psychopathie in het bedrijfsleven: komt het voor en wat kunnen we eraan doen?

door Maxim Laurijssen

Onderzoek

Psychopathie wordt veelal geassocieerd met impulsieve, agressieve en onaangepaste misdadigers die men voornamelijk verwacht in de gevangenis, zoals Hannibal Lecter – een karakter uit de film “The Silence of the Lambs”. Echter, er zijn ook psychopaten die zichzelf buiten de muren van de gevangenis weten te houden.
Lees verder

Persoonlijkheid: ‘elk voordeel heb zijn nadeel en elk nadeel heb zijn voordeel”

door Eric Molleman

Onderzoek

Een bekende indeling van persoonlijkheidseigenschappen is de zogenaamde Big-5. Deze wordt in organisatieonderzoek veel gebruikt en wordt gezien als een valide weergave van de 5 belangrijkste algemene persoonlijkheidskenmerken. Het gaat daarbij om de volgende kenmerken: extraversie, vriendelijkheid, consciëntieusheid, emotionele stabiliteit en het open staan voor nieuwe ervaringen. Over het algemeen worden positieve eigenschappen verbonden aan het hebben van deze eigenschappen in die zin dat extraverte, aardige, consciëntieuze, stabiele en open medewerkers worden gewaardeerd. Wel blijkt dat het positief zijn van deze eigenschappen mede afhankelijk is van de context. Zoals vaker, is ‘te’ niet goed en ook bovengenoemde 5 eigenschappen kunnen een negatieve kant hebben. Lees verder

Uitstelgedrag op het werk

door Bernard Nijstad

Onderzoek

Waarschijnlijk heeft de meerderheid van werknemers (en managers!) er wel eens last van: het uitstellen van een taak. En meestal leidt dit niet tot betere prestaties: het werk moet dan op het laatste moment worden gedaan, onder druk en in korte tijd. Werknemers staan daarin niet alleen. Onderzoek suggereert dat uitstelgedrag voorkomt bij 80%-95% van studenten (en bij 50% leidt het tot problemen, zoals lagere cijfers), dat door uitstelgedrag mensen te laat zijn met het betalen van hun belastingen (en dat dit in de VS de gemiddelde belastingbetaler $400 kost), en dat patiënten keuzes rondom hun behandeling soms te lang uitstellen (met mogelijk dramatische consequenties) is ook bekend. Het is daarom van belang te weten wat uitstelgedrag veroorzaakt en hoe dit mogelijk kan worden gereduceerd. Lees verder

Combinaties van persoonlijkheidskenmerken in HR selectie-instrumenten

door Gerdien Regts

Onderzoek

Veel organisaties gebruiken HR selectie-instrumenten die gebaseerd zijn op persoonlijkheid. Een voorbeeld hiervan zijn testen op basis van verschillende Big Five-persoonlijkheidskenmerken zoals emotionele stabiliteit en zorgvuldigheid (Jensen & Patel, 2011). De Big Five is de meest geaccepteerde taxonomie van persoonlijkheidskenmerken en bestaat uit de kenmerken zorgvuldigheid, extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ervaringen. Judge en Erez (2007) geven aan dat de algemeenheid van de vijf persoonlijkheidskenmerken de Big Five zinvol maakt om te gebruiken, maar ook betekent dat er ruimte is om kenmerken te combineren om nuances in persoonlijkheid te kunnen aanbrengen en preciezer te kunnen bepalen wat de effecten zijn op uitkomsten, zoals werkprestaties. Lees verder

Determinants of status in social groups

door Niels van der Kam

Onderzoek

All social group members pursue the universal goals of status attainment and maintenance in their face-to-face interactions. Face-to-face status is commonly defined as the amount of prominence, respect and influence one enjoys in the eyes of others. But what determines low and high status in social groups?
Lees verder