Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Prestatie | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 2

Combinaties van persoonlijkheidskenmerken in HR selectie-instrumenten

door Gerdien Regts

Onderzoek

Veel organisaties gebruiken HR selectie-instrumenten die gebaseerd zijn op persoonlijkheid. Een voorbeeld hiervan zijn testen op basis van verschillende Big Five-persoonlijkheidskenmerken zoals emotionele stabiliteit en zorgvuldigheid (Jensen & Patel, 2011). De Big Five is de meest geaccepteerde taxonomie van persoonlijkheidskenmerken en bestaat uit de kenmerken zorgvuldigheid, extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ervaringen. Judge en Erez (2007) geven aan dat de algemeenheid van de vijf persoonlijkheidskenmerken de Big Five zinvol maakt om te gebruiken, maar ook betekent dat er ruimte is om kenmerken te combineren om nuances in persoonlijkheid te kunnen aanbrengen en preciezer te kunnen bepalen wat de effecten zijn op uitkomsten, zoals werkprestaties. Lees verder

TO BE OR NOT TO BE LIKED?

door Secretariaat

Onderzoek

Seeking status is a fundamental human motive. Lees verder

Colloquium: Leaders Gone Wild: Effects of Leader Unpredictability and Follower Self-Interest on Intrateam Power Struggles and Performance

door Secretariaat

Evenement

Op dinsdag 11 december aanstaande presenteert Dr. Linda Greer in de colloquiareeks 2012 – 2013 van het Expertisecentrum. Linda Greer is verbonden aan de – Erasmus Universiteit. U bent van harte welkom om het colloquium bij te wonen. Het colloquium start om 15:30 (Zerniketerrein Groningen). Voor meer informatie en de exacte lokatie neemt u contact op met het secretariaat van de vakgroep Human Resource Management.

Lees verder

HRM en performance: Onderzoeksvragen en de rol van Human en Social capital

door Eric Molleman

Onderzoek

Binnen het wetenschappelijke vakgebied van het human resource management (HRM) wordt het nodige onderzoek verricht naar de relatie tussen HRM en performance. Dit onderzoek kent een aantal uitdagingen. Lees verder

Respect and status reinforcement

door Beheerder

Onderzoek

Considering its highly beneficial outcomes, status is a compelling resource that many of us seek to enjoy in organizational life. Those higher in a group’s hierarchy lead group discussions, raise their views and proposals with more self-esteem, influence group decisions, receive superior performance evaluations and enjoy higher salaries, bonuses or promotions. Lees verder

Performance management: soorten en maten

door Eric Molleman

Onderzoek

Performance management is een belangrijk aandachtsgebied binnen het Human Resource Management. Performance management kan een groot aantal verschillende vormen aannemen mede afhankelijk van het soort werk dat gemanaged wordt. Heel veel organisaties hebben een performance management systeem dat gekenmerkt wordt door een cyclisch systeem, bestaande uit enkele stappen die één keer of vaker per jaar worden doorlopen. Lees verder