Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Prestatie | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 5

The Corporate Benefits of Transformational Leadership

door Frank Walter

Onderzoek

Research has frequently shown transformational leadership behaviors (e.g., charismatic role modeling, vision communication, and individual support for followers) to enhance both individual and team performance. Nevertheless, an important question has not been conclusively answered: Does transformational leadership also benefit the performance of the company as a whole?
Lees verder

Uitblinkers – waarom sommigen succes hebben en andere niet

door Dennis Veltrop

Boekrecensies

Uitzonderlijke prestaties van individuen komen voort uit de kwaliteiten van deze individuen. Sommige mensen beschikken nu eenmaal over eigenschappen die hun in staat stellen datgene te bereiken wat voor anderen onhaalbaar is. Denk bijvoorbeeld aan Bill Gates, een visionair op jonge leeftijd, die in een garage de basis voor Microsoft heeft gelegd. Denk aan topsporters die fysieke prestaties leveren welke onevenaarbaar zijn voor simpele stervelingen. Hier is er sprake van grensverleggers met bijzondere aangeboren kwaliteiten. … Of toch niet? … Op het eerste gezicht lijkt dit misschien wel zo, maar veelal is de herkomst van uitzonderlijke prestaties van individuen niet wat het lijkt. De context speelt een belangrijke rol, ‘outliers’ zijn veelal een product van hun omgeving. Het boek Outliers gaat met name in op de geschiedenis van uitzonderlijke personen, hoe zijn ze zo uitzonderlijk geworden? Lees verder

Ontwikkeling en prestaties van zelfsturende teams

door Janka Stoker

Publicaties

Veel organisaties werken met (vormen van) zelfsturende teams. Een zelfsturend team is een groep medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen. Het werken in dergelijke teams biedt voordelen voor zowel individuele medewerkers (in termen van tevredenheid en betrokkenheid) als ook voor de organisatie in zijn geheel (denk aan kwaliteit van producten en dienstverlening). Lees verder

Effectiviteit van het individu in het team

door Onne Janssen

Publicaties

In onze hedendaagse organisaties werken veel medewerkers in teamverband. Teams zijn vooral nodig wanneer het werk complexer wordt en medewerkers met een verscheidenheid aan specialistische kennis en kunde intensief moeten samenwerken om tot succesvolle uitkomsten te kunnen komen. Zoals elk individu in een groep, moeten individuele leden in werkteams een balans vinden tussen twee fundamentele menselijke behoeften: de behoefte om tot de groep te behoren (teamidentificatie) en de behoefte om jezelf als individu te onderscheiden van de andere teamleden (individuele differentiatie). Lees verder

Hoe verlaagt dysfunctioneel gedrag de teamprestatie – en wat valt eraan te doen?

door Niels van der Kam

Publicaties

Dysfunctioneel gedrag van teamleden – zoals liegen, roddelen, stelen en sabotage – kan het teamfunctioneren flinke schade toebrengen. Recent onderzoek laat zien dat dit dysfunctionele gedrag negatieve emoties teweegbrengt waardoor vervolgens de teamprestatie afneemt. Deze negatieve gevolgen verdwijnen wanneer teamleden hun negatieve emoties niet uiten ten opzichte van anderen. Effectief ‘emotiemanagement’ bij teamleden blijkt dus uitermate belangrijk voor het tegengaan van de negatieve effecten van dysfunctioneel gedrag en prestatieverlies. Lees verder