Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Prestatiedoelen | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Hoe plaatsen binnen rangordes ongeoorloofd gedrag motiveren

door Tim Vriend

Onderzoek

Het moderne bedrijfsleven wordt gedomineerd door prestatie indicatoren. Door deze indicatoren te kwantificeren, kunnen managers (rang)orde scheppen uit chaos. Het gevolg hiervan is een veelvoud aan (zeer nauwkeurige) rangordelijsten waaruit wij precies kunnen opmaken hoe goed werknemers eigenlijk werken. Hoewel een dergelijke lijst in veel gevallen een goede motivator kan zijn, kan het soms ook verkeerde motivatie opwekken. Lees verder

Management van creatieve ideeën: De invloed van positiemacht en prestatiedoelen

door Roy Sijbom

Onderzoek

Creativiteit en innovatie zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor organisaties en worden gezien als cruciale bronnen om competitief te blijven. Leidinggevenden in middel-management posities vervullen hierbij een belangrijke rol, omdat zij verschillende niveaus binnen een organisatie met elkaar ‘verbinden’. Omdat deze leidinggevenden zowel met hun ondergeschikten als hun meerderen relaties onderhouden, zullen zij ook vanuit deze verschillende lagen van de organisatie suggesties en ideeën voor innovatie en verbetering tot zich kunnen krijgen die geïntegreerd dienen te worden. Een relevante vraag is dan ook of het uit maakt door wie een creatief idee wordt aangedragen. Ofwel, is er een verschil tussen de mate van integratie van creatieve ideeën die door een meerdere worden aangedragen ten opzichte van ideeën die door een ondergeschikte worden aangedragen?

Lees verder

Een kat in het nauw maakt rare sprongen: hoe doelstellingen het slechtste in de mens naar boven kunnen halen

door Tim Vriend

Onderzoek

Al decennialang wordt het stellen van doelen op een voetstuk geplaatst als hét managementinstrument bij uitstek. Medewerkers raken gemotiveerder, gaan doelgerichter werken en zetten bij tegenslag beter door. Hoewel het voornamelijk deze positieve aspecten zijn waar doelstellingen om geroemd worden, wordt er helaas weinig aandacht besteed aan de schaduwzijden van het stellen van doelen. Lees verder

Het inperken van immoreel gedrag door het framen van doelen en feedback

door Tim Vriend

Onderzoek

Zoals al vaker onderschreven is in blogposts van het expertisecenter HRM&OB is het voor organisaties essentieel om slecht (lees: onethisch, immoreel, deviant) gedrag van medewerkers te vermijden. Het cumulatief van slechte gedragingen kan organisaties flinke schade berokkenen, waardoor het al gauw loont om onderzoek naar (de vermijding van) dit gedrag te doen. Lees verder

Creativiteit in organisaties: De cruciale rol van middelmanagers

door Roy Sijbom

Onderzoek

In de huidige dynamische omgeving van globale competitie, zijn creativiteit en innovatie de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor organisaties om zich te kunnen aanpassen aan deze veranderende omgeving waarin zij opereren. Creativiteit en innovatie worden door organisaties dan ook gezien als belangrijke bronnen om competitief te blijven en om de levensvatbaarheid van de organisatie te waarborgen. Lees verder

Winnen tot elke prijs

door Laetitia Mulder

Onderzoek

Bedrijfsschandalen zoals die van Enron en de Barings Bank laten zien dat frauduleuze gedragingen als het manipuleren van cijfers, ondeugdelijke producten verkopen, of risicovolle transacties aangaan, een groot gevaar vormen voor een organisatie en vaak ook de samenleving als geheel. Het recente schandaal rond de Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel die onderzoeksgegevens had verzonnen laat zien dat ook de academische wereld niet gespeend blijft van dit soort praktijken.

Lees verder