Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Prestatiedoelen | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 2

Hoe zorg ik ervoor dat mijn leidinggevende naar mijn ideeën luistert!?

door Roy Sijbom

Onderzoek

Een belangrijke taak van leidinggevenden is om creatieve ideeën die medewerkers aandragen te evalueren, en vervolgens die ideeën te selecteren die waardevol en bruikbaar zijn voor de organisatie. Een delicaat gegeven is echter dat de creatieve ideeën die bruikbaar en nuttig zijn tegelijkertijd ook de huidige gang van zaken en de huidige routines in twijfel trekken.
Lees verder

Ik ben het oneens met jou! En nu?

door Roy Sijbom

Onderzoek

Geert en Mark, twee medewerkers binnen bouwbedrijf Over Heit, werken gezamenlijk aan een nieuw bedrijfsplan. Geert wil niet tornen aan de huidige gang van zaken, ook al gaat het economisch niet voor de wind met het bedrijf. Mark daarentegen vind dat het bedrijf fors moet bezuinigen om de komende jaren te kunnen overleven. Geert en Mark verschillen dus van inhoudelijk van mening hoe het bedrijfsplan eruit moet komen te zien. De cruciale vraag is hoe deze collega’s met deze situatie om zullen gaan. Zullen ze in goed overleg proberen te komen tot een oplossing, of zal de ene collega de mening van de ander negeren en zijn eigen zin doordrijven?
Lees verder

Reacties van leidinggevenden op creatieve input van ondergeschikten

door Roy Sijbom

Onderzoek

Creatieve input van medewerkers is voor vele organisaties van groot belang om te kunnen overleven. Veelal wordt deze input gegenereerd of ontwikkeld door medewerkers als reactie op de herkenning van problemen. Aan leidinggevenden de belangrijke taak om deze creative input in goede banen te leiden. Bovendien verkeren leidinggevenden in een positie waarin zij middelen beschikbaar kunnen stellen voor de creatieve input, of juist nalaten om de creatieve input van aandacht en middelen te voorzien. In die zin kunnen leidinggevenden creatieve input maken of breken. Een interessante vraag is dan ook: waarom zijn sommige leidinggevenden open en ondersteunend ten opzichte van creatieve input, terwijl andere leidinggevende juist de creatieve input tegenwerken of zelfs frusteren?
Lees verder

Diversiteit en teamfunctioneren: de rol van gestelde doelen

door Anne Nederveen-Pieterse

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat diversiteit inderdaad soms positieve en soms negatieve effecten heeft op het functioneren van teams. Voor organisaties is het dus van belang helderheid te krijgen over wanneer diversiteit positieve dan wel minder positieve effecten heeft. Maar vooral; hoe kunnen de positieve effecten bevorderd en de minder positieve effecten verminderd worden? Een recent onderzoek laat zien dat hierbij de doelen die teamleden zich stellen van groot belang kunnen zijn.
Lees verder

Creatieve ideeën van medewerkers: kans of bedreiging?

door Roy Sijbom

Onderzoek

Wanneer je in een Fortune 500 magazine bladert zul je (succes)verhalen tegenkomen waarin innovatieve organisaties allerlei geweldige productideeën hebben gekregen die zijn aangedragen door de ‘gewone’ man. Dit betekent waarschijnlijk dat binnen deze organisaties de medewerkers worden aangemoedigd om naar voren te komen met ideeën voor verbetering. Wanneer je dergelijke verhalen hoort zul je ongetwijfeld denken: Wie kan het er nu mee eens zijn dat het openen van de deuren voor suggesties en ideeën van medewerkers niet tot grote product doorbraken en successen leidt?
Lees verder

Promotie Marijn Poortvliet

door Niels van der Kam

Evenement

In dit proefschrift wordt gekeken naar de invloed van prestatiedoelen op informatie-uitwisseling. Prestatiedoelen zijn doelen die mensen aannemen in prestatiesituaties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen masterydoelen, waarbij mensen gericht zijn op verbetering van hun eigen prestaties, en performancedoelen, waarbij mensen beter willen zijn dan anderen. Uit het onderzoek bleek dat masterydoelen leiden tot meer openheid dan performancedoelen wanneer mensen taakgerelateerde informatie aan anderen verstrekken.
Lees verder