Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Samenwerking | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Welke financiële prikkels leiden tot meer samenwerking in de zorg?

door Lydia De Jong

Onderzoek

We worden steeds ouder en overleven meer kwalen dan onze voorouders. Als patiënt hebben we steeds complexere zorgvragen. Dit betekent dat artsen steeds vaker moeten samenwerken om onze zorgvraag op te kunnen lossen. Helaas vindt deze samenwerking in de praktijk niet altijd plaats. Sterker nog, gebrek aan samenwerking tussen artsen is een veelgehoorde klacht van patiënten met complexe zorgvragen (Stange, 2009).
Lees verder

Het belang van samenwerking in de zorg

door Lydia De Jong

Onderzoek

We worden steeds ouder. Mede als gevolg hiervan worden artsen geconfronteerd met steeds complexere zorgvragen die vragen om meer samenwerking van zorgverleners. Lees verder

Persoonlijkheid: ‘elk voordeel heb zijn nadeel en elk nadeel heb zijn voordeel”

door Eric Molleman

Onderzoek

Een bekende indeling van persoonlijkheidseigenschappen is de zogenaamde Big-5. Deze wordt in organisatieonderzoek veel gebruikt en wordt gezien als een valide weergave van de 5 belangrijkste algemene persoonlijkheidskenmerken. Het gaat daarbij om de volgende kenmerken: extraversie, vriendelijkheid, consciëntieusheid, emotionele stabiliteit en het open staan voor nieuwe ervaringen. Over het algemeen worden positieve eigenschappen verbonden aan het hebben van deze eigenschappen in die zin dat extraverte, aardige, consciëntieuze, stabiele en open medewerkers worden gewaardeerd. Wel blijkt dat het positief zijn van deze eigenschappen mede afhankelijk is van de context. Zoals vaker, is ‘te’ niet goed en ook bovengenoemde 5 eigenschappen kunnen een negatieve kant hebben. Lees verder

HRM en performance: Onderzoeksvragen en de rol van Human en Social capital

door Eric Molleman

Onderzoek

Binnen het wetenschappelijke vakgebied van het human resource management (HRM) wordt het nodige onderzoek verricht naar de relatie tussen HRM en performance. Dit onderzoek kent een aantal uitdagingen. Lees verder

Complexe samenwerking in bedrijven: De toegevoegde waarde van generalisten

door Thom de Vries

Onderzoek

Samenwerking tussen organisatieonderdelen (bv. tussen marketing en logistieke teams) is belangrijk voor de effectiviteit, efficiëntie en integraliteit van een organisatie. Helaas is dergelijke samenwerking ook bijzonder complex, omdat medewerkers van bijvoorbeeld marketing en logistiek elkaar vaak minder goed kennen, andere doelen nastreven, andere werkwijzen hanteren en andere technologieën gebruiken. Het vergt daarom een intensief HRM-beleid om organisatie-brede samenwerking mogelijk te maken. Lees verder

Optimale samenwerking binnen organisaties

door Thom de Vries

Onderzoek

Het succes van kritieke bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld research & development, logistiek, crisesbeheersing, klachtafhandeling, etc.) hangt sterk af van de samenwerking tussen teams binnen de organisatie. Alleen wanneer teams onderling samenwerken kunnen deze team-overstijgende processen snel en effectief worden doorlopen. Lees verder