Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 status | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

‘OCBs leiden tot meer OCBs, als de bedoeling maar goed is’

door Jeanet van der Veen en Tim Vriend

Onderzoek

We kennen er allemaal wel één: die collega die altijd op tijd komt, altijd langer doorwerkt, die altijd helpt, en die altijd meer lijkt te doen dan anderen. Met andere woorden: we kennen allemaal wel een collega die “organizational citizenship behaviors” (OCBs) vertoont. Maar waarom vertonen medewerkers eigenlijk OCBs? Lees verder

De vorming van hiërarchie… over haantjes de voorsten en harde werkers

door Jacoba Oedzes

Onderzoek

Wanneer mensen met elkaar gaan samenwerken ontstaat er nagenoeg altijd een groepshiërarchie, waarin sommige groepsleden de baas zijn over de andere groepsleden. Onderzoek laat zien dat de aanwezigheid van een sterke hiërarchie positieve effecten kan hebben voor het functioneren van groepen, omdat het voor iedereen duidelijk is wie welke rol in de groep vervult. Lees verder

Werknemers kopiëren onethisch gedrag eerder van ondergeschikten dan van leidinggevenden

door Sanne Ponsioen

Onderzoek

Medewerkers in een organisatie kopiëren onethisch gedrag eerder van
ondergeschikten dan van leidinggevenden. Ze zijn daarnaast geneigd om ‘goed’
gedrag juist over te nemen van medewerkers met een hogere status. Lees verder

Where do we stand? How changes in rank order can influence people’s status judgments.

door Roxana Bucur

Onderzoek

The way individuals perceive and construct ranks is within human nature. Ranking systems pervade social life, and especially the organizational field. We can take a recent example from the university website: the post reveals that “University of Groningen is proud to be among the global elite with a classification in the top 100 of the Shanghai ARWU, the Times Higher Education (THE) and the QS World University ranking lists, the most influential ranking lists in the academic world.” How is this rank knowledge affecting our perception of the university status and prestige? In organizations rankings are kept under continuous attention and they change constantly. How do these rank changes influence social judgments of the employees? Lees verder

Persoonlijkheid: ‘elk voordeel heb zijn nadeel en elk nadeel heb zijn voordeel”

door Eric Molleman

Onderzoek

Een bekende indeling van persoonlijkheidseigenschappen is de zogenaamde Big-5. Deze wordt in organisatieonderzoek veel gebruikt en wordt gezien als een valide weergave van de 5 belangrijkste algemene persoonlijkheidskenmerken. Het gaat daarbij om de volgende kenmerken: extraversie, vriendelijkheid, consciëntieusheid, emotionele stabiliteit en het open staan voor nieuwe ervaringen. Over het algemeen worden positieve eigenschappen verbonden aan het hebben van deze eigenschappen in die zin dat extraverte, aardige, consciëntieuze, stabiele en open medewerkers worden gewaardeerd. Wel blijkt dat het positief zijn van deze eigenschappen mede afhankelijk is van de context. Zoals vaker, is ‘te’ niet goed en ook bovengenoemde 5 eigenschappen kunnen een negatieve kant hebben. Lees verder

Good leaders are generous

door Secretariaat

Onderzoek

Prestige, an important aspect of leadership, is fundamental to status attainment in organizational work teams. Yet, what is meant by prestige is not limited to how much unique knowledge or task-relevant expertise one has, but it also encompasses the development of certain social skills that enhance one’s apparent value to the work team. Thus, along with excelling in technical procedures relating to a work team’s core business, status-seekers should also demonstrate (voluntary) pro-social behavior aimed at benefitting their fellow team members. Lees verder