Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Teamprestatie | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Hiërarchie werkt, mits iedereen een stem krijgt

door Jacoba Oedzes

Onderzoek

In bijna alle groepen waarin mensen samenwerken aan een gezamenlijke taak, is er of ontstaat er in meer of mindere mate een rangorde; een hiërarchie die bepaalt wie het voor het zeggen heeft in de groep. Onderzoekers hebben zich al enige tijd gebogen over de vraag of hiërarchie goed of slecht is voor de werkprestatie en werktevredenheid van groepen. Lees verder

Teameffectiviteit en evidence-based HRM: De Teammonitor

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Effectieve teams moeten diverse zaken op orde hebben. Dat gaat niet vanzelf, maar dat vraagt om zorgvuldige samenstelling van het team, steun en ontwikkeling, inbedding in de organisatie en goede taaktoewijzing. Een belangrijke en praktisch relevante vraag is welke factoren nu precies van belang zijn en aan ‘welke knoppen’ organisaties en teamleiders kunnen draaien om de gewenste teameffecten te realiseren. Lees verder

Het belang van waardering in teamwerk

door Hanneke Grutterink

Onderzoek

Ondanks de opkomende populariteit van waarderingsmanagement, is er nog verrassend weinig onderzoek gedaan naar of, hoe en wanneer gevoelens van waardering en erkenning prestaties op de werkvloer beïnvloeden. Toch is dit een belangrijke vraag, omdat zowel theorie als de praktijk suggereren dat het voor de motivatie en betrokkenheid van medewerkers belangrijk is dat ze zich gewaardeerd voelen. Dit zou met name gelden voor teamwerk omdat het voor een optimale prestatie cruciaal is dat alle teamleden betrokken zijn en hun expertise aan het teamproduct leveren. Lees verder

Integratie van nieuwkomers: Pas op voor zelfgenoegzaamheid!

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Teams in organisaties veranderen regelmatig van samenstelling. Oude teamleden vertrekken en nieuwe teamleden arriveren. Wat betekent dat voor het functioneren van teams in organisaties? Hoewel het vertrekken van teamleden soms negatieve gevolgen kan hebben voor het team functioneren, met name wanneer de persoon in kwestie ervaren was en een centrale positie in het team vervulde, hoeven wisselingen in teamlidmaatschap niet alleen maar negatief te zijn. Lees verder

Maken transformationele topleiders altijd het verschil?

door Janka Stoker

Publicaties

Hebben organisaties altijd een transformationele topman of -vrouw nodig? Het lijkt er haast wel op, als je de populaire literatuur over leiderschap moet geloven. Transformationele voorzitters van Raden van Bestuur of directies (CEOs) hebben een duidelijke visie, zijn charismatisch en inspirerend, en dagen anderen voortdurend uit om het beste uit zichzelf te halen. Deze vorm van leiderschap wordt vaak gezien als een ‘silver bullet’ voor organisaties om succesvol te zijn: met een transformationele superster aan de top komt het allemaal wel goed.

Lees verder

Nieuwe inzichten voor effectief team functioneren

door Anne Nederveen-Pieterse

Publicaties

In prestatie situaties, zoals de werkvloer, stellen mensen zichzelf doelen. Uit een grote hoeveelheid onderzoek is gebleken dat deze doelen zeer bepalend zijn voor het gedrag en de emoties van mensen in deze settings.
Lees verder