Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Teamprocessen | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

De kracht van intuïtie op het werk

door Gerben van der Vegt

Boekrecensies

Het boek “The power of intuition: How to use your gut feelings to make better decisions at work” van Gary Klein, is een aanrader voor iedereen die is geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en in gefundeerde praktische adviezen voor het ontwikkelen van intuïtieve vaardigheden bij het nemen van effectievere beslissingen binnen organisaties. In het boek, gebaseerd op twintig jaar onderzoek, gaat Klein in op de rol van intuïtie bij besluitvorming. Klein verzet zich tegen de mythe dat intuïtie iets mysterieus is, een soort zesde zintuig. Aan de hand van een enorme verscheidenheid aan onderzoek gelardeerd met aansprekende anekdotes laat hij overtuigend zien dat in werkelijkheid intuïtie een verzamelnaam is voor de hele set aan vermoedens, impulsen, inzichten, en oordelen die mensen hebben op basis van dingen die men eerder heeft meegemaakt. Ervaren mensen gebruiken dit vervolgens om vooral onder tijdsdruk en in crisissituaties snel beslissingen te nemen. Beslissingen die vaak verrassend effectief blijken te zijn.

Lees verder

Why we like office gossip

door Elena Martinescu

Onderzoek

Gossip is a universal aspect of human communication, which occurs during 60-70% of our speaking time. Evolutionary psychologists believe that gossip, or evaluative talk about others who are not present, has shaped the development of language and huma

Teameffectiviteit en evidence-based HRM: De Teammonitor

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Effectieve teams moeten diverse zaken op orde hebben. Dat gaat niet vanzelf, maar dat vraagt om zorgvuldige samenstelling van het team, steun en ontwikkeling, inbedding in de organisatie en goede taaktoewijzing. Een belangrijke en praktisch relevante vraag is welke factoren nu precies van belang zijn en aan ‘welke knoppen’ organisaties en teamleiders kunnen draaien om de gewenste teameffecten te realiseren. Lees verder

Integratie van nieuwkomers: Pas op voor zelfgenoegzaamheid!

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Teams in organisaties veranderen regelmatig van samenstelling. Oude teamleden vertrekken en nieuwe teamleden arriveren. Wat betekent dat voor het functioneren van teams in organisaties? Hoewel het vertrekken van teamleden soms negatieve gevolgen kan hebben voor het team functioneren, met name wanneer de persoon in kwestie ervaren was en een centrale positie in het team vervulde, hoeven wisselingen in teamlidmaatschap niet alleen maar negatief te zijn. Lees verder

Teamcognitie: implicaties voor “het nieuwe werken”

door Hanneke Grutterink

Onderzoek

Managers die bezig zijn met het invoeren van “het nieuwe werken” staan voor een aantal uitdagingen. Eén daarvan is dat ze ruimte bieden aan het zorgvuldig opbouwen van een transactief geheugen in teams. Zodat niet alle teamleden straks thuis hetzelfde wiel uit zitten te vinden zonder dat ze dat van elkaar weten.
Lees verder

Master Thesis: Werktevredenheid in teams

door Beheerder

Onderzoek

De rol van feedback over teamprocessen en de relatie tussen teamleider en teamleden. Achtergrond De afgelopen decennia wordt steeds meer werk in teamverband verricht. Hiermee wordt het succes van teams steeds belangrijker voor de organisatie