Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Teams | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

De valkuil van ons beeld over heterogene teams

door Floor Rink

Onderzoek

Sinds de jaren 80 wordt er hevige discussie gevoerd in de management literatuur over het nut van diversiteit. Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare, demografische dingen – zoals leeftijd, geslacht en etniciteit – en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen. De algemene gedachte heerst dat organisaties economisch voordeel kunnen putten uit een heterogene werkpopulatie – van mensen die andere kennis en vaardigheden bezitten, of anders denken, kunnen we immers leren en zelf beter worden. Maar betekent dit dan ook dat etnisch heterogene teams nu beter presteren dan etnisch homogene teams? Lees verder

Vooroordelen over culturele diversiteit.

door Floor Rink

Onderzoek

Al bijna vier decennia lang wordt er onderzoek gedaan naar de vraag of organisaties nu baat hebben bij een grote mate van culturele diversiteit onder hun werknemers of niet. Menig onderzoeker en politicus redeneert dat cultureel diverse teams beter zouden moeten presteren dan homogene teams. Lees verder

Vrouwen op de apenrots (deel 2)

door Bernard Nijstad

Onderzoek

In groepen met relatief veel mannen en waarin mannen zich relatief agressief gedragen, worden juist vrouwen invloedrijk. Lees verder

Can we benefit from negative gossip in the workplace? Yes, we can!

door Elena Martinescu

Onderzoek

Gossip is traditionally seen as a negative and destructive behavior, done only with the intent to hurt the person whose attitude, behavior or personality is under scrutiny (the target). Communicating one’s evaluations about individuals behind their backs is inconsiderate, rude or even against formal rules; gossip is generally disapproved in the context of personal relationships and in the workplace. However, recent studies indicate that gossip is shared to help people at risk of being exploited, and to discourage self-serving behaviors among co-workers. Lees verder

Persoonlijkheid: ‘elk voordeel heb zijn nadeel en elk nadeel heb zijn voordeel”

door Eric Molleman

Onderzoek

Een bekende indeling van persoonlijkheidseigenschappen is de zogenaamde Big-5. Deze wordt in organisatieonderzoek veel gebruikt en wordt gezien als een valide weergave van de 5 belangrijkste algemene persoonlijkheidskenmerken. Het gaat daarbij om de volgende kenmerken: extraversie, vriendelijkheid, consciëntieusheid, emotionele stabiliteit en het open staan voor nieuwe ervaringen. Over het algemeen worden positieve eigenschappen verbonden aan het hebben van deze eigenschappen in die zin dat extraverte, aardige, consciëntieuze, stabiele en open medewerkers worden gewaardeerd. Wel blijkt dat het positief zijn van deze eigenschappen mede afhankelijk is van de context. Zoals vaker, is ‘te’ niet goed en ook bovengenoemde 5 eigenschappen kunnen een negatieve kant hebben. Lees verder

Mag het een onsje minder meer zijn?

door Peter van der Meer

Onderzoek

Sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is in de westerse wereld de inkomensongelijkheid toegenomen. Reagan begon met zijn reagonomics, dat inhield dat vooral rijke Amerikanen minder belasting gingen betalen. In het Verenigde Koninkrijk volgde Thatcher zijn voetspoor. Ook in Nederland ten tijde van de kabinetten Lubbers liep de inkomensongelijkheid langzamerhand op. De rationale hier achter was dat het weer lonend moest zijn om te werken, om zo de economie uit het slop te trekken. Is het goed beleid geweest de inkomensongelijkheid toe te laten nemen en moet het nog verder oplopen om uit de huidige crisis te komen? Lees verder