Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Teams | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 2

Effectieve teams: Vijf mispercepties

door Gerben van der Vegt

In het nieuws

Richard Hackman (Edgar Pierce professor of Social and Organizational Psychology aan Harvard), is voor de meeste studenten bekend vanwege zijn taakkenmerken model dat in bijna elk tekstboek over HRM is te vinden. In dat model worden de kenmerken van werk beschreven die werknemers motiveren en tevreden maken. De nadruk ligt volgens Hackman daarbij juist niet op beloning, maar veel meer op zaken als de gevarieerdheid van het werk, autonomie, en de mate waarin taakuitvoering leidt tot herkenbare resultaten. Lees verder

Winners & Losers; insight into hierarchies – from the animal world to humans

door Roxana Bucur

Onderzoek

Hierarchy is among the most prevalent and universal features of human social organization (Leavitt, 2005). Ethologists suggest that the ranks in a hierarchy are attained by attributes of dominance (Chase et al., 2002). In their research using cichlid fish, defined to be dominant in a relationship is the one that chases, threatens, or bites, but receives no aggression from the other. Needless to say that this definition should be restructured to fit human patterns of behavior; it could be thus assumed that the position of an individual in a human hierarchy should be attained by the high ranked showing dominant behavior over the low ranked ones. Lees verder

Teameffectiviteit en evidence-based HRM: De Teammonitor

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Effectieve teams moeten diverse zaken op orde hebben. Dat gaat niet vanzelf, maar dat vraagt om zorgvuldige samenstelling van het team, steun en ontwikkeling, inbedding in de organisatie en goede taaktoewijzing. Een belangrijke en praktisch relevante vraag is welke factoren nu precies van belang zijn en aan ‘welke knoppen’ organisaties en teamleiders kunnen draaien om de gewenste teameffecten te realiseren. Lees verder

Nieuw onderzoeksproject gestart: de TeamMonitor

door Koos van der Kleij

In het nieuws

Het expertisecentrum HRM&OB is in samenwerking met en mogelijk gemaakt door partners, het onderzoeksproject TeamMonitor gestart. Voor dit onderzoek wordt een nieuw instrument (de TeamMonitor), op basis van de meest recente kennis, ontwikkeld, getest en gevalideerd. Lees verder

Het belang van waardering in teamwerk

door Hanneke Grutterink

Onderzoek

Ondanks de opkomende populariteit van waarderingsmanagement, is er nog verrassend weinig onderzoek gedaan naar of, hoe en wanneer gevoelens van waardering en erkenning prestaties op de werkvloer beïnvloeden. Toch is dit een belangrijke vraag, omdat zowel theorie als de praktijk suggereren dat het voor de motivatie en betrokkenheid van medewerkers belangrijk is dat ze zich gewaardeerd voelen. Dit zou met name gelden voor teamwerk omdat het voor een optimale prestatie cruciaal is dat alle teamleden betrokken zijn en hun expertise aan het teamproduct leveren. Lees verder

Integratie van nieuwkomers: Pas op voor zelfgenoegzaamheid!

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Teams in organisaties veranderen regelmatig van samenstelling. Oude teamleden vertrekken en nieuwe teamleden arriveren. Wat betekent dat voor het functioneren van teams in organisaties? Hoewel het vertrekken van teamleden soms negatieve gevolgen kan hebben voor het team functioneren, met name wanneer de persoon in kwestie ervaren was en een centrale positie in het team vervulde, hoeven wisselingen in teamlidmaatschap niet alleen maar negatief te zijn. Lees verder