Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Zelfbeeld | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

The Fluctuating Moral Self-Image and Ethical Behavior at Work

door Jennifer Jordan

Onderzoek

My collaborators, Marijke Leliveld, Ann Tenbrunsel, and I recently published a paper demonstrating that people have a self-image centered around the moral traits they possess. This self-image, which we call “the moral self-image,” is a moment-to-moment assessment of how moral a person feels relative to his or her ideal moral self. The moral self-image is based on Lees verder

Pensionering en de langdurige gevolgen van werkloosheid

door Peter van der Meer

Onderzoek

Werkloosheid en dan vooral langdurige werkloosheid heeft een blijvend effect op het welzijnsniveau van werkenden. Zelfs als langdurig werklozen weer aan het werk gaan bereiken ze niet het welzijnsniveau dat ze hadden voordat ze werkloos werden. Dat is opvallend omdat andere grote levensgebeurtenissen niet zulke blijvende effecten hebben. Lees verder

Zelfoverschatting bij managers

door Koos van der Kleij

In het nieuws

Zelfoverschatting kan tot wrijvingen met medewerkers en mindere prestaties leiden. Dit blijkt uit de onderzoeken van Niels van der Kam. Hij was als promovendus gelieerd aan het expertisecentrum HRM&OB en promoveert op 14 juni 2012 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder

Modesty pays off!

door Beheerder

Onderzoek

Status differences are common in face-to-face groups. It is a fact of organizational life that high status individuals are generally granted exclusive rights to control group interactions, make decisions for the entire group, and give verbal directiv

Should we stay or should we go?

door Niels van der Kam

Boekrecensies

Op 2 december jongstleden schetste Obama de “exit strategie” van de Verenigde Staten voor Afghanistan. Medio 2011 moeten de eerste troepen het land verlaten. Voordat het zover is, stuurt hij echter 30.000 extra troepen naar de het land. Bondgenoten worden geacht nog eens 10.000 troepen te leveren. Met deze 40.000 extra manschappen moet de Taliban een definitieve slag toegebracht worden. Ondertussen neemt de druk op Nederland toe om haar troepen niet terug te trekken. Het kabinet is verdeeld: blijven of weggaan? Ik zou leden van het kabinet aanraden het boek Overconfidence and War van Dominic Johnson te lezen voorafgaand aan een definitief besluit.
Lees verder

Zelfevaluaties van raden van commissarissen – motieven om wel of geen feedback te zoeken

door Dennis Veltrop

Publicaties

De houding van een raad van commissarissen kan variëren van een passieve raad, waarbij de bestuursvoorzitter de facto de leidende rol heeft, tot een kritische raad, waarbij de raad tevens dient als mentor en klankbord voor het bestuur. Wat maakt het verschil? Waarom zijn sommige raden van commissarissen effectief in het kritisch monitoren en adviseren van het bestuur en anderen niet? Ons inziens speelt reflectie op het eigen functioneren een belangrijke rol. Feedback geeft commissarissen de mogelijkheid om het functioneren van de raad bespreekbaar te maken, disfunctionele routines en verbeterpunten te identificeren, en daar vervolgens actie op te ondernemen. Gezien de duidelijk toegevoegde waarde van een evaluatie, waardoor komt het dan dat er zoveel weerstand bestaat bij raden van commissarissen en individuele commissarissen als het gaat om feedback?
Lees verder